Openbaring

Dr. H.R. van Kamp

Profetie vanaf Patmos

Het boek Openbaring beschrijft een goddelijke openbaring. Het onthult wat spoedig moet gebeuren, een profetie.
Het geschrift van Johannes presenteert zich én als boek én als brief. Door zijn profetische boek als brief te componeren en te verzenden, geeft Johannes niet alleen duidelijk aan voor wie de onthulling bestemd is, maar betrekt hij zijn hoorders ook op heel persoonlijke wijze bij de inhoud. Hun betrokken toewijding wordt gevraagd.


PRIJS: € 39,99
Verzendboekhandel Wever Van Wijnen, Zilverstraat 4, 8801 KC Franeker, 0517-393147, verzendboekhandel@wevervanwijnen.nl, www.wevervanwijnen.nl.