Marcus

Dr. Jakob van Bruggen

Het evangelie volgens Petrus

Het evangelie naar Marcus was lange tijd het stiefkind onder de evangeliën.
Klein in de schaduw van Matteüs en Lucas. Tegenwoordig lijkt het juist helemaal centraal te staan. Door velen nu beschouwd als het oudste evangelie, bron voor de anderen.
Maar is het soms ook zelf weer afhankelijk van oudere bronnen?
In deze commentaar op Marcus staat het boek zelf centraal. Volgens oude traditie geschreven door Marcus.
Als samenvatting van wat Petrus vertelde over Jezus.
Eigenlijk dus het evangelie volgens Petrus.
Een evangelie uit de eerste hand en daarom boeiend!

PRIJS: € 51,99
Verzendboekhandel Wever Van Wijnen, Zilverstraat 4, 8801 KC Franeker, 0517-393147, verzendboekhandel@wevervanwijnen.nl, www.wevervanwijnen.nl.