Kolossenzen Filemon

Dr. John van Eck

Weerbaarheid en recht

In de wirwar van overtuigingen die in de oude wereld werden gepropageerd, spoort Paulus de gelovigen aan om bij Christus te blijven. Ze moeten zich niets laten aanpraten, want in Hem hebben ze alles wat anderen zeggen hun te kunnen bieden, én meer!
Paulus schrijft aan de Kolossenzen om hen weerbaar te maken. Hij wil dat ze zich kunnen verdedigen op de drukke markt van geloven en levensovertuigingen. Dat maakt de brief actueel, ook voor onze tijd waarin het geestelijk leven een even bont gezicht laat zien als in de tijd van Paulus.

In de brief aan Filemon komt Paulus op voor de slaaf Onesimus, met wie hij in contact gekomen is toen hij gevangen zat. Hij hoopt niet alleen dat de slaaf weer genade mag vinden in de ogen van zijn meester, maar komt ook op voor zijn recht. Christen-zijn heeft ook maatschappelijke consequenties.


PRIJS: € 29,99
Verzendboekhandel Wever Van Wijnen, Zilverstraat 4, 8801 KC Franeker, 0517-393147, verzendboekhandel@wevervanwijnen.nl, www.wevervanwijnen.nl.