Christus op aarde

Dr. Jakob van Bruggen

Zijn levensbeschrijving door leerlingen en tijdgenoten

Het aardse leven van Jezus van Nazaret, de Messias, is beschreven in vier evangelieboeken. Zijn er méér bronnen? En hoe kunnen we deze evangeliën gebruiken? Volgens sommigen zijn het allereerst geloofsgetuigenissen over Jezus en geen geschiedenisboeken. Volgens anderen zijn ze wel bedoeld als geschiedenisbeschrijving, maar maken ze elkaar minder geloofwaardig door hun onderlinge verschillen.

In het boek Christus op aarde komen deze onderwerpen breed ter sprake. De twee brandpunten van het boek zijn:

  1. Op welke manier geven de evangeliën een beschrijving van Jezus’ levensgang? en
  2. Welk (incompleet) beeld kunnen wij ons op grond van deze beschrijvingen vormen van Jezus’ verblijf op aarde?

Het bespreken van de harmonie tussen de vier evangeliën (bij alle verschillen) bevestigt het christelijk geloof in Jezus’ leven en werk. Niet alle vragen kunnen na zoveel eeuwen meer beantwoord worden. En het zal ook niet moeilijk zijn om het met sommige antwoorden in dit boek oneens te zijn. Het geheel van dit boek toont echter duidelijk aan dat het onmogelijk is om de evangeliën af te schrijven als historisch onbetrouwbaar. Zij bieden ieder op eigen manier het betrouwbaar verhaal van ooggetuigen.

Als inleiding op het leven van Jezus en op de beschrijving daarvan door de evangelisten biedt dit boek een waardevolle steun bij het lezen van Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes.

In de zesde druk (2010) is de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) verwerkt. Ook werd een beschrijvend register opgenomen voor de plaatsen waar in dit boek en in andere delen van deze serie het synoptisch probleem wordt behandeld.

PRIJS: € 29,99
Verzendboekhandel Wever Van Wijnen, Zilverstraat 4, 8801 KC Franeker, 0517-393147, verzendboekhandel@wevervanwijnen.nl, www.wevervanwijnen.nl.