De serie Commentaar op het Nieuwe Testament
bestaat uit de volgende delen


Evangeliën 

Handelingen en Apostelen 

Brieven van Paulus
Hebreeën
Katholieke brieven en OpenbaringPrijs compleet voor de speciale prijs van € 750,00.


Verzendboekhandel Wever Van Wijnen, Zilverstraat 4, 8801 KC Franeker, 0517-393147, verzendboekhandel@wevervanwijnen.nl, www.wevervanwijnen.nl.