De serie Commentaar op het Nieuwe Testament
bestaat uit de volgende delen


Evangeliën



 

Handelingen en Apostelen



 

Brieven van Paulus




Hebreeën




Katholieke brieven en Openbaring



Prijs compleet voor de speciale prijs van € 750,00.


Verzendboekhandel Wever Van Wijnen, Zilverstraat 4, 8801 KC Franeker, 0517-393147, verzendboekhandel@wevervanwijnen.nl, www.wevervanwijnen.nl.