Ja, ik vul mijn serie aan.

 

Ik ben reeds in het bezit van een aantal delen, en vul mijn serie aan.

 

Matteüs € 49,99
Marcus € 51,99
Lucas € 39,99
Johannes € 49,99
Christus op aarde € 29,99
Evangelie van Gods zoon € 29,99
Handelingen € 39,99
Paulus € 29,99
Apostelen € 39,99
Romeinen € 29,99
1 Korintiërs € 29,99
2 Korintiërs € 29,99
Galaten € 29,99
Efeziërs € 29,99
Filippenzen € 29,99
Kolossenzen/Filemon € 29,99
Tessalonicenzen € 29,99
Timotheüs en Titus € 29,99
Hebreeën (geen korting) € 29,99
Jakobus € 29,99
1 Petrus € 29,99
2 Petrus/Judas € 29,99
1,2 en 3 Johannes € 29,99
Openbaring € 39,99


Uw naam:

Geslacht:
Adres:

Postcode:

Woonplaats:
E-mailadres
 


Ik betaal:


Uw bankrekeningnummer:In 5 maandtermijnen van € 150,00 te betalen. Meer maandtermijnen graag in overleg:

Termijnbetaling is alleen mogelijk in combinatie met automatische incasso.Verzendboekhandel Wever Van Wijnen, Zilverstraat 4, 8801 KC Franeker, 0517-393147, verzendboekhandel@wevervanwijnen.nl, www.wevervanwijnen.nl.