Dr. T.E. van Spanje

Dr. T.E. van Spanje (1961) is protestants predikant van de hervormde gemeente te Reeuwijk (sinds 2006). Daarvoor was hij predikant van de hervormde gemeente te Herkingen (1988-1993), Ridderkerk-Slikkerveer (1993-1995) en Ooltgensplaat (2001-2006). Na zijn missiologische training aan het Hendrik Kraemer Instituut te Oegstgeest (1995-1996) was hij vanaf 1996-2000 docent nieuwtestamentische vakken en Grieks aan het St. Paul’s United Theological College in Limuru (Kenia). Vanaf 2003 is hij als docent nieuwtestamentische vakken verbonden aan de Theologische Hogeschool vanwege de Gereformeerde Bond ‘Johannes Calvijn’ te Ede. In 2010 is hij benoemd tot bijzonder gasthoogleraar (‘visiting professor’, New Testament Studies) aan St. Paul’s University in Nairobi-Limuru (Kenia).

Vanaf 1980-1987 studeerde hij godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit te Utrecht (BTh, MTh met hoofdvak Nieuwe Testament). In 1996 promoveerde hij aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) met prof.dr. J. van Bruggen als promotor. Een Engelse vertaling en uitbreiding van zijn proefschrift verscheen in 1999 onder de titel Inconsistency in Paul? A Critique of the Work of Heikki Räisänen in de serie Wissenschaftliche Untersuchungen zum Neuen Testament (Tübingen: J.C.B. Mohr [Paul Siebeck]). Daarnaast verschenen diverse publicaties van zijn hand, onder andere een hermeneutische studie in Bulletin of the John Rylands University Library of Manchester (1998) en 2 Korintiërs: Profiel van een evangeliedienaar in de CNT-3 serie (Kampen: Kok, 2009).


Verzendboekhandel Wever Van Wijnen, Zilverstraat 4, 8801 KC Franeker, 0517-393147, verzendboekhandel@wevervanwijnen.nl, www.wevervanwijnen.nl.