Dr. P.H.R. van Houwelingen

Pieter Harry Robert van Houwelingen (1955) was van 1980-2002 als gereformeerd predikant actief in achtereenvolgens Driebergen, Ommen, Enschede en Nijkerk. Sinds 2002 is hij hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit te Kampen (Broederweg). Zijn inaugurele oratie verscheen onder de titel: ‘Fleeing Forward: The Departure of Christians from Jerusalem to Pella’ in het Westminster Theological Journal (65/2 (2003): 181-200).
Hij promoveerde in 1988 bij prof.dr. J. van Bruggen te Kampen op een proefschrift over de authenticiteit van de tweede brief van Petrus. In de CNT-serie publiceerde hij commentaardelen over Johannes, Tessalonicenzen, Timoteüs/Titus, 1 Petrus en 2 Petrus/Judas; ook redigeerde hij het afsluitende themadeel Apostelen. Onder de titel Jezus stelt zich voor verscheen in 1998 een twaalftal impressies van de ‘Ik ben’ woorden uit het vierde evangelie. Verder werkte hij o.a. mee aan het Woordenboek voor Bijbellezers, aan de Christelijke Encyclopedie, Derde Editie, en aan De Bijbel Theologisch.


Verzendboekhandel Wever Van Wijnen, Zilverstraat 4, 8801 KC Franeker, 0517-393147, verzendboekhandel@wevervanwijnen.nl, www.wevervanwijnen.nl.