Dr. Pieter J. Lalleman

Dr. Lalleman (Maasdam 1960) is een nieuwtestamenticus die sedert 2000 in Londen woont en werkt. Hij doceert daar aan het bekende Spurgeon’s College en is sinds 2002 tevens “Academic Dean”, een combinatie van hoofd onderwijs en studentendecaan.

Vóór zijn vertrek naar Engeland was hij gedurende vijf jaar predikant van de baptistengemeente Coevorden. Ook was hij assistent in opleiding aan de Rijksuniversiteit Groningen, wat in 1998 resulteerde in een proefschrift over de apocriefe Handelingen van Johannes.
Hij studeerde theologie in Utrecht en was gedurende zeven jaar leraar aan een school voor middelbaar beroepsonderwijs. Hij doceerde Nieuwe Testament aan de Evangelische Hogeschool en aan het Seminarium van de Unie van Baptistengemeenten. Hij werkte mee aan de Studiebijbel en schrijft in het tijdschrift Ellips over Bijbelse archeologie. Zijn vrouw Hetty Lalleman is bekend als oudtestamentica en doceert eveneens aan Spurgeon’s College.


Verzendboekhandel Wever Van Wijnen, Zilverstraat 4, 8801 KC Franeker, 0517-393147, verzendboekhandel@wevervanwijnen.nl, www.wevervanwijnen.nl.