Dr. John van Eck

Dr. John van Eck studeerde klassieke taal- en letterkunde (promotie) en theologie. Van 1981 tot 2008 werkte hij als legerpredikant namens de Nederlandse Hervormde Kerk en de Protestantse Kerk in Nederland. Publiceerde o.a. ‘Paulus en de koningen: Politieke aspecten van het boek Handelingen’ (1989), ‘God, mens, medemens: Humanitas in de theologie van Calvijn’ (1992) en ‘En toch beweegt Hij: Over de godsleer in de Nederlandse belijdenisgeschriften’ (1997). Voor de CNT-reeks verzorgde hij de commentaren op Handelingen en Kolossenzen-Filemon. Voor het Apostelen-deel verzorgde hij vertalingen van gedeelten uit de Apostolische vaders.


Verzendboekhandel Wever Van Wijnen, Zilverstraat 4, 8801 KC Franeker, 0517-393147, verzendboekhandel@wevervanwijnen.nl, www.wevervanwijnen.nl.