Dr. H.R. van de Kamp

Hendrik Rijk (roepnaam: Henk) van de Kamp (Amersfoort 1951) is sinds 1978 gemeentepredikant in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), vanaf 1992 in Apeldoorn. Hij is na zijn studie aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in Nederland te Kampen gepromoveerd op het proefschrift Israël in Openbaring. Een onderzoek naar de plaats van het joodse volk in het toekomstbeeld van de Openbaring aan Johannes. Uitgave: Kok, Kampen 1990 (promotor: prof.dr. J. van Bruggen). Verder werkte hij o.a. mee aan het Woordenboek voor Bijbellezers, Zoetermeer 2005. Als medewerker van de serie Commentaar op het Nieuwe Testament publiceerde hij de commentaar op Openbaring (Profetie vanaf Patmos) in 2000 en de commentaar op de brief aan de Hebreeën (Geloven is volhouden) in 2010 (deze laatste publicatie in samenwerking met dr. J. van Bruggen).


Verzendboekhandel Wever Van Wijnen, Zilverstraat 4, 8801 KC Franeker, 0517-393147, verzendboekhandel@wevervanwijnen.nl, www.wevervanwijnen.nl.