Dr. Dean Anderson

Roger Dean Anderson (1963), geboren en getogen in Nieuw Zeeland, werd grootgebracht in de Reformed Churches of New Zealand. Na universitaire studies te hebben afgerond in zowel de muziek als klassieke talen, werd hij naar Canada gezonden door zijn kerkelijke gemeente voor theologische studie (Hamilton, Ont.).
Na afronding van deze studie (MTh.), diende hij 12 maanden in Nieuw Zeeland als stage-hulppredikant waarna hij naar Nederland gezonden werd voor verdere studie. In 1996 promoveerde (ThD.) hij bij de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) te Kampen. Van 1996 tot 2004 diende Anderson de gemeenten Valkenburg (ZH) en Katwijk van de GKN (vrijgemaakt) als predikant. Vanaf juni 2004 dient hij de kerk van Katwijk.
Anderson heeft regelmatig in kerkelijke tijdschriften gepubliceerd en is ook auteur van Ancient Rhetorical Theory and Paul (rev. ed. Leuven, Peeters, 1999) en Glossary of Greek Rhetorical Terms connected to Methods of Argumentation, Figures and Tropes from Anaximines to Quintilian (Leuven, Peeters, 2000). Hij is ook co-redacteur van H. Lausberg’s Handbook of Literary Rhetoric: A Companion for Literary Study (Leiden: E. J. Brill, 1998) en heeft een aantal artikelen bijgedragen aan Het Woordenboek voor Bijbellezers (ed. A. Noordegraaf et al, Boekencentrum, Zoetermeer, 2005).
Van zijn hand is in deze serie de commentaar op Paulus’ eerste brief aan de Korintiërs.
Anderson houdt zich ook ijverig bezig met de oude muziek en publiceert ook over 17e en 18e-eeuwse Franse klavecimbels en hun muziek.


Verzendboekhandel Wever Van Wijnen, Zilverstraat 4, 8801 KC Franeker, 0517-393147, verzendboekhandel@wevervanwijnen.nl, www.wevervanwijnen.nl.