Aan de CNT-serie werken de volgende auteurs mee

Achterste rij, v.l.n.r.:

Voorste rij, v.l.n.r.:

Niet op de foto:

Verzendboekhandel Wever Van Wijnen, Zilverstraat 4, 8801 KC Franeker, 0517-393147, verzendboekhandel@wevervanwijnen.nl, www.wevervanwijnen.nl.