Over de serie Commentaar op het Nieuwe Testament

De reeks Comentaar op het Nieuwe Testament is geschreven niet alleen voor theologen en predikanten. Het niveau is juist zó gekozen, dat ook niet-theologen en belangstellende gemeenteleden met de tekst uit de voeten kunnen. De serie combineert een wetenschappelijke benadering met een vloeiende stijl en juist dat maakt de tekst zo toegankelijk.

  • Een schitterende uitvoering, een lust voor het oog met frisse heldere kleuren.

  • Maar natuurlijk veel belangrijker: betrouwbare gidsen bij uw Bijbelstudie!

  • Toegankelijk voor ieder gemeentelid dat de Schrift wil bestuderen.

  • Maar liefst 24 delen in linnen band.

  • Toezending zonder portokosten.Verzendboekhandel Wever Van Wijnen, Zilverstraat 4, 8801 KC Franeker, 0517-393147, verzendboekhandel@wevervanwijnen.nl, www.wevervanwijnen.nl.